Pringles
Image Placeholder

Privacy Policy

Wie zijn wij?

Wij, dat is Wimble Manufacturing Belgium BVBA, een naamloze vennootschap met officiëel adres te 2800 Mechelen, Eggestraat 1 (KBO-nummer 0838.369.020).

Waarom bieden wij u deze privacyverklaring?

Als je de pringlesjobs.be website bezoekt of onze diensten gebruikt, verwerkt Wimble Manufacturing Belgium BVBA bepaalde persoonsgegevens van jou en treedt Wimble Manufacturing Belgium BVBA op als verantwoordelijke voor de verwerking. Dit doen we vooral om jou als bezoeker of klant vanWimble Manufacturing Belgium BVBA te herkennen en goed te bedienen. Wimble Manufacturing Belgium BVBA gaat zorgvuldig en transparant met deze persoonsgegevens om. Ook volgens de Europese privacy-wetgeving heb je bepaalde rechten.

In deze privacy-verklaring leggen we uit welke gegevens we van je vragen en verwerken, waarom wij deze gegevens vragen, hoe we met deze gegevens omgaan, en met welke anderen Wimble Manufacturing Belgium BVBA jouw gegevens deelt.

Verder leggen we uit welke rechten jij hebt als klant of bezoeker van Wimble Manufacturing Belgium BVBA, en hoe je bij Wimble Manufacturing Belgium BVBA van deze rechten gebruik kunt maken.

Bij het aanvaarden van deze privacy policy aanvaard je deze Privacy policy enkel in relatie tot de diensten van Wimble Manufacturing Belgium BVBA waar je gebruik van maakt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Wimble Manufacturing Belgium BVBA?

De persoonsgegevens van jou die Wimble Manufacturing Belgium BVBA verwerkt, en hoe Wimble Manufacturing Belgium BVBA met deze gegevens omgaat zijn verschillend per dienst.

Om gebruik te kunnen maken van Wimble Manufacturing Belgium BVBA diensten vraagt Wimble Manufacturing Belgium BVBA je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Weet dat je steeds je toestemming kan intrekken op elk ogenblik. Evenwel zal het intrekken van je toestemming geen invloed hebben op eerdere verwerkingen van je persoonsgegevens die gebeurde met je instemming of verwerking van je persoonsgegevens op andere legale gronden.

Privacy voor website bezoekers

Als bezoeker van de pringlesjobs.be website (als je niet bent ingelogd als geregistreerde gebruiker van Wimble Manufacturing Belgium BVBA) en door het gebruik van de Wimble Manufacturing Belgium BVBA website geef je je toestemming aan Wimble Manufacturing Belgium BVBA tot het verwerken van bepaalde gegevens.

Meer info met betrekking tot onze Cookie Policy vind je hier.

Welke partijen krijgen inzage in jouw persoonsgegevens?

Wimble Manufacturing Belgium BVBA deelt jouw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Wimble Manufacturing Belgium BVBA medewerkers (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen die je hebt);
 • Derde partijen die de noodzakelijke (technisch) ondersteuning bieden voor de Wimble Manufacturing Belgium BVBA diensten (bijvoorbeeld data management, hosting, expertises …);
 • Wimble Manufacturing Belgium BVBA Partners (bijvoorbeeld om zulke partners toe te laten je een commercieel aanbod te doen);
 • Andere ontvangers voor zover wettelijk noodzakelijk.

Zulke partijen krijgen enkel inzage in persoonsgegevens die nodig zijn om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen.

Export van jouw persoonsgegevens

Wimble Manufacturing Belgium BVBA zal bepaalde van je persoonsgegevens exporteren uit de European Economic area (“EEA”) wanneer dat noodzakelijk is om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen. Waar zulke export plaatsvindt, zal deze steeds gebeuren overeenkomstig de nodige wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld EU-US privacy shield, EU standaard contractuele clausules, …).

Jouw rechten als Wimble Manufacturing Belgium BVBA gebruiker of klant

Weet dat Wimble Manufacturing Belgium BVBA – los van enige toestemming – bepaalde van jouw gegevens mag verwerken om:

 • Je contractuele relatie met Wimble Manufacturing Belgium BVBA te beheren;
 • Facturatie en betalingstransacties te kunnen uitvoeren; en/of
 • te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die worden opgelegd aan Wimble Manufacturing Belgium BVBA.

Voor alle duidelijkheid, Wimble Manufacturing Belgium BVBA verwerkt zelf geen kredietkaartgegevens, en maakt daarvoor gebruik van een oplossing aangeboden door de derde partij. Deze derde partij zal hiervoor optreden als verantwoordelijke voor de verwerking en niet Wimble Manufacturing Belgium BVBA.

Als Wimble Manufacturing Belgium BVBA jouw gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, dan zullen wij altijd eerst je bijkomende toestemming vragen voordat we die gegevens voor dat ander doel verwerken.

Wimble Manufacturing Belgium BVBA gebruikt de persoonsgegevens die worden verwerkt via de Wimble Manufacturing Belgium BVBA-diensten niet voor automatische besluitvormingsprocessen of -technieken die rechten scheppen of ontzeggen voor de personen in kwestie.

Wimble Manufacturing Belgium BVBA bewaart uw persoonsgegevens zo lang het nodig is om de Wimble Manufacturing Belgium BVBA-dienst te voorzien, en tot drie jaar daarna (of langer als de wet dan van Wimble Manufacturing Belgium BVBA vereist).

Je hebt altijd het recht om:

 • toegang te krijgen tot je persoonsgegevens die door Wimble Manufacturing Belgium BVBA zijn verwerkt;
 • rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • te vragen om je persoonsgegevens te ontvangen in een formaat (bv. Excel, .CSV bestand, …) voor overdracht (door jou) naar een andere vergelijkbare dienst;
 • je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed heeft op de eerdere verwerking van je persoonsgegevens of op de verwerking volgens een andere wettelijke grondslag.

Om je rechten uit te oefenen vragen we je een bewijs van je identiteit voor te leggen aan Wimble Manufacturing Belgium BVBA (bijvoorbeeld in de vorm van een officieel document zoals identiteitskaart, rijbewijs, …) om fraude te voorkomen.

Om je rechten uit te oefenen, en voor vragen over je rechten, kun je contact met Wimble Manufacturing Belgium BVBA opnemen.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.

Zijn de Wimble Manufacturing Belgium BVBA diensten gericht op kinderen?

Wimble Manufacturing Belgium BVBA vraagt nooit of verzamelt nooit bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Indien een ouder of voogd zich bewust wordt van het feit dat zijn of haar kind zonder hun toestemming persoonsgegevens heeft opgegeven, die zijn verwerkt door de Wimble Manufacturing Belgium BVBA-diensten, dan kan de ouder of voogd best contact opnemen met Wimble Manufacturing Belgium BVBA.

Indien Wimble Manufacturing Belgium BVBA zich bewust wordt van het feit dat een kind persoonsgegevens heeft opgegeven aan ons, dan zal Wimble Manufacturing Belgium BVBA de nodige maatregelen treffen om deze persoonsgegevens onherroepelijk te verwijderen uit de Wimble Manufacturing Belgium BVBA-diensten.

 

Wist je dat ...

2014 - juni

Opstart Pringles Plant Polen

Ontdek onze geschiedenis